Ενημερωτική συνάντηση για τα 3 ευρωπαϊκά  προγράμματα

       ΠΡΟΣ

  • Εκπαιδευτικούς 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  • Δ.Σ. Συλλογου Γονέων & Κηδεμόνων 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  • Κον Περιφερειακό Δ.ντή Π&Δ Εκπαίδευσης Πελ-σου
  • Κον Διευθυντή Π.Ε. Μεσσηνίας
  • Κα Σχολική Σύμβουλο 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
  • Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Κα Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

        Όπως γνωρίζετε το σχολείο μας συμμετέχει σε 3 ευρωπαϊκά  προγράμματα

  1. «Active School Days». Erasmus+,KA2/«Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών  με σχολεία των  χωρών της Φινλανδίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας.
  2. «Καλλιεργώντας το αίσθημα του υπεύθυνου πολίτη στο σχολείο».Erasmus+ ΚΑ2, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευση», με σχολεία των χωρών της Αγγλίας, της Ουγγαρίας και Πολωνίας
  3. «Παράθυρο στο Ευρωπαϊκό μας Μέλλον» (Erasmus+ KA1:Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευτικού Προσωπικού)

Για τις παραπάνω δράσεις σας προσκαλώ σε συνάντηση, την  Τετάρτη 21/11/2018  στην αίθουσα της βιβλιοθήκης προκειμένου να γίνει ενημέρωση, ώρες :

6.30 – 7.00: Καλλιεργώντας το αίσθημα του υπεύθυνου πολίτη στο σχολείο. Προγραμματισμός για την επίσκεψη στο Λονδίνου, (μόνο οι συμμετέχοντες στο Λονδίνο)

7.00 – 7.45:  Active School Days, Ενημέρωση από τους συμμετέχοντες στην  επίσκεψη στην  Ισπανία ? Απολογισμός & Προγραμματισμός δράσεων

7.45 – 8.00: ERASMUS+: Παράθυρο στο Ευρωπαϊκό μας Μέλλον. Ενημέρωση από την επίσκεψη στην Ιρλανδία

Θα καθοριστούν οι προτεραιότητες  του σχολείου μας στην υλοποίηση των προγραμμάτων, η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η προσαρμογή καλών πρακτικών και καινοτομιών  των άλλων σχολείων στο δικό μας,.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη

Με εκτίμηση

                                                                                                                                                                    Ο Διευθυντής του Σχολείου

Γιάννης Χριστόπουλος

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print