Ανάρτηση προσωρινού πίνακα υποψήφιων προς κλήρωση μαθητών/μαθητριών στην εισαγωγική τάξη

Οι γονείς/κηδεμόνες αφού ενημερωθούν από τον αναρτημένο προσωρινό πίνακα και εφόσον διαπιστώσουν κάποιο λάθος (επισημαίνεται ότι πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία) ενημερώνουν τη σχολική μονάδα με υπεύθυνη δήλωση για το λάθος και τη διόρθωση που επιθυμούν.

Εφόσον το λάθος μπορεί να διορθωθεί από τον  διευθυντή της σχολικής μονάδας (αν ανήκει ή όχι στην ειδική κατηγορία, ανάκληση αίτησης), αυτός προβαίνει στη διόρθωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποστέλλει με e-mail στην διεύθυνση: grammatiadepps@minedu.gov.gr συγκεντρωτική κατάσταση με τις αιτούμενες διορθώσεις μέχρι την Δευτέρα 11/4/22 και ώρα 10.00 π.μ στην Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων και της Κλήρωσης (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.).

Η Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. προβαίνει στη διόρθωση λαθών το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print