Σχέδιο αντιμετώπισης σεισμικού κινδύνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

10ο 12/θέσιο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πληροφορίες : Γιάννης Χριστόπουλος

Ταχ. Δ/νση:  Κρήτης 46

Ταχ. Κωδ. :  24132, Καλαμάτα

Τηλέφωνο-fax:  27210-82708

e-mail :  mail@10dim-kalam.mes.sch.gr

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016                              

 1. Εισαγωγή

Η Καλαμάτα, η πόλη μας, είναι σεισμογενής περιοχή, έχει πληγεί στο πρόσφατο παρελθόν από τον εγκέλαδο και επομένως είναι απαραίτητο να λάβουμε μέτρα αντισεισμικής προστασίας  πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική μας κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Στην κατεύθυνση της εκπόνησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού της σχολικής μας μονάδας για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 • σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
 • διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό
 • ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων
 1. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του  10ου  Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, το οποίο στεγάζεται στην Οδό Κρήτης 46 σε κτίριο 2 ορόφων, συντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2016,  με ευθύνη του Διευθυντή Γιάννη Χριστόπουλου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου  Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό).

2.1.1. Γενικά Στοιχεία Σχολικής Μονάδας

Διευθυντής:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΓΙΑΝΝΗΣ

Υποδιευθυντής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ     ΓEΩΡΓIΟΣ

Εκπαιδευτικοί:                                                                                                                     

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ    ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ          ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙA

ΘΕΟΧΑΡΗ     ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΕΤΣΕΑ         ΘΕΟΔΩΡΑ

ΞΟΥΛΕΗ        ΑΣΗΜΙΝΑ

ΠΑΛΛΗ          ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ        ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ       ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΡΑΡΑ     ΜΑΡΙΑ

ΣΑΛΜΑ          ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καθαρίστριες:   

ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Κυλικείο:

ΛΕΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

 

Μαθητικό Δυναμικό:

Τάξη   –   Τμήμα- ΑΓ. –   ΚΟΡ. –  Σύνολο

Α         Α1       12        8          20

Α         Α2       12        8          20

Α         Α3       12        8          20

Β          Β1        9          12        21

Β          Β2        10        11        21

Γ          Γ1        13        7          20

Γ          Γ2        13        4          17

Δ          Δ1        8          11        19

Δ          Δ2        8          11        19

Δ          Δ3        9          10        19

Ε          Ε1        15        8          23

Ε          Ε2        16        7          23

ΣΤ        ΣΤ1      13        7          20

ΣΤ        ΣΤ2      11        10        21

Σύνολο: 14    161       122     283

Θέση: Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας βρίσκεται στην παραλία της πόλης,, στην οδό Κρήτης 46. Στεγάζεται σε 2όροφο νεόδμητο κτίριο που παραδόθηκε σε λειτουργία το σχολικό έτος 2014-15.

Οικοδομική Σύσταση: Οικοδομική Άδεια  αριθμός 172/08 Αναθεώρηση αρθ. Πρωτ.  2727/28-4-2010 και αριθ. Πρωτ. 9129/2011

Το ισόγειο έχει  αίθουσες, [Α1-Α2] τάξεις, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εστιατόριο, κυλικείο,W.C. και στεγασμένο χώρο διαλλείματος

Με σκάλες, ανατολικά και δυτικά, οδηγούμαστε στον 1ο όροφο του κτιρίου όπου ανατολικά βρίσκονται τα γραφεία εκπαιδευτικών, του διευθυντή, του υποδιευθυντή, ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών. Βόρεια  οι αίθουσες [Β1-Β2-Δ3] Νότια  οι αίθουσες [Γ1-Γ2-Δ1] και δυτικά η αίθουσα Η/Υ.

Με σκάλες, ανατολικά και δυτικά, οδηγούμαστε στον 2ο όροφο του κτιρίου όπου ανατολικά βρίσκεται η Βιβλιοθήκη και W.C.. Βόρεια  οι αίθουσες [E1-E2], το τμήμα Ένταξης, η αίθουσα Μουσικής.  Νότια  οι αίθουσες [Δ2-ΣΤ1-ΣΤ2] και δυτικά οι αίθουσες Εποπτικού Υλικού και  Φυσικής.

Σκοπός: Το κτίριο στεγάζει το 10ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Το Σχολείο λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:55 έως τις 16:15.

 Φωτισμός ? Ύδρευση- Αποχέτευση: Το Σχολείο χρησιμοποιεί  ηλεκτρικό ρεύμα  από    τη Δ.Ε.Η. , υδροδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και έχει συνδεθεί με το δίκτυο Αποχέτευσης.

Λειτουργεί σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας καθώς και σύστημα συναγερμού.

Την ευθύνη εκπόνησης πρότασης  Σχολικού Αντισεισμικού Σχεδιασμού έχει ο Διευθυντής  του Σχολείου μας.

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών θα εγκρίνει μετά από πρόταση του Διευθυντή τη σύνθεση των ομάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο και οι οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο Σχολείο μας (Παραρτήματα Α και Β).

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που του αναλογεί, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε σεισμικό συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας για περίπτωση σεισμού.

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών συμμετέχει στις δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του.

 

2.1.2. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου

Ο ορισμός αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό  προσωπικό βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • προσδιορίζονται τόσο για την προσεισμική, όσο και για την άμεση μετασεισμική περίοδο.
 • καθορίζονται ανάλογα με το χώρο που βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευτικός την ώρα του συμβάντος και όχι απαραίτητα να συσχετίζονται με συγκεκριμένο πρόσωπο.
 • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτικά καθήκοντα την ώρα της έκτακτης ανάγκης έχουν ως προτεραιότητα την προστασία τη δική τους και των μαθητών τους την ώρα του σεισμικού συμβάντος και την στη συνέχεια ασφαλή εκκένωση του κτιρίου μετά το τέλος του σεισμού και τη συγκέντρωση των μαθητών στο χώρο συγκέντρωσης με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σχολικό Σχέδιο.

 

Ρόλοι- Αρμοδιότητες

1.Γενικός Υπεύθυνος: Ο διευθυντής Γιάννης Χριστόπουλος

Προσεισμικά: Έχει την ευθύνη

-Κατάρτισης  του Αντισεισμικού Σχεδιασμού.

-Ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού και των μαθητών.

-Πραγματοποίησης των Ασκήσεων Ετοιμότητας.

-Γνωστοποίησης στους γονείς και κηδεμόνες της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση σεισμού.

-Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Εκπαίδευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Απόφασης του  Συλλόγου Διδασκόντων.

-Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας.

Μετασεισμικά: Έχει την ευθύνη

-Συντονισμού όλων των σχετικών ενεργειών για τη μετασεισμική εφαρμογή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

-Επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Π.Ε. και τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για αλληλοενημέρωση.

-Ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις ενέργειες διαχείρισης που θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει.

– Μέριμνα για υλοποίηση των αποφάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Διεύθυνση Π.Ε., Δήμου, Περιφέρειας κ.ά.).

– Συντονισμού της μετακίνησης των μαθητών σε άλλο προεπιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης, εάν και εφόσον το προαύλιο του σχολείου δεν είναι κατάλληλο,

 1. Ομάδα Σύνταξης Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης:

 

Προσεισμικά: Έχει την ευθύνη

-Διενέργειας τακτικού ελέγχου των χώρων και καταγραφή των ελλείψεων σχετικά με την τήρηση βασικών προϋποθέσεων όπως:

-Επισήμανσης των οδών διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου.

-Εξασφάλισης της πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους.

-Προμήθειας απαραίτητων εφοδίων όπως: βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, φορητό ραδιόφωνο μπαταρίας, τηλεβόας, φακού, σφυρίχτρας κ.λπ.

-Επισήμανσης και άρσης των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.

-Ανάρτησης του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους κ.λπ.

– Επιλογής του κύριου και του δευτερεύοντα χώρου συγκέντρωσης.

-Μέριμνας σε ότι αφορά στην ενημέρωση για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, σε συνεργασία με το Διευθυντή.

-Διοργάνωσης Ασκήσεων Ετοιμότητας για σεισμό, σε συνεργασία με το Διευθυντή.

– Αποτίμησης Ασκήσεων Ετοιμότητας

Μετασεισμικά: Έχει την ευθύνη

– Αποτίμησης της Διαχείρισης του συμβάντος και υποβολή προτάσεων για Επικαιροποίηση του Σχεδιασμού.

 

3.Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών:

 

Προσεισμικά: Έχει την ευθύνη

-Ενημέρωσης των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

– Μέριμνας για ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών .

– Προμήθειας Ειδών Πρώτων Βοηθειών.

– Ενημέρωσης σχετικά με το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας.

Μετασεισμικά: Έχει την ευθύνη

– Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε όσους έχουν υποστεί μικροτραυματισμούς.

 

4.Ομάδα Πυρασφάλειας:

 

Προσεισμικά: Έχει την ευθύνη

-Ενημέρωσης σχετικά με τα μέσα πυροπροστασίας και τη χρήση τους.

-Συντήρησης των συστημάτων πυροπροστασίας (π.χ. αναγόμωση των πυροσβεστήρων. πληρότητα δεξαμενής νερού  κ.λ.π.)

-Μέριμνας για την ενημέρωση των συναδέλφων τους σε θέματα πυροπροστασίας και τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων.

Μετασεισμικά: Έχει την ευθύνη

-Κατάσβεσης μικροεστιών πυρκαγιάς και ενημέρωση του Διευθυντή για να καλέσει την Πυροσβεστική, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι προέχει η ατομική ασφάλεια.

 

5.Ομάδα Ελέγχου Δικτύων:

 

Προσεισμικά: Έχει την ευθύνη

-Γνώσης της θέσης των κεντρικών διακοπτών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθώς και της διαδικασίας διακοπής της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.

Μετασεισμικά: Έχει την ευθύνη

-Μέριμνας για διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης και ενημέρωση του Διευθυντή.

 

 1. Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων συντάσσουν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του τμήματός τους (επίθετο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας κ.ά.).

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τις Αρχές διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προεπιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης του σχολείου.

 

7.Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ:

 

Προσεισμικά: Έχει την ευθύνη

– Ενημέρωσης όλου του προσωπικού για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα και τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία.

– Συζήτησης με το Άτομο για τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να κάνει σε περίπτωση καταστροφικού σεισμικού γεγονότος.

– Σχεδιασμού της διαδικασίας υποστήριξής του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης

Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει:

-σε ποια αίθουσα βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία,

-τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία

-Υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο καταφυγής.

 

2.1.3. Συμμετοχή Μαθητών

Οι μαθητές:

-Ενημερώνονται για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό.

-Ενημερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου.

-Συμμετέχουν με σοβαρότητα στις ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαιδεύονται στην εφαρμογή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για περίπτωση σεισμού.

-Εκπονούν με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών εργασίες και προγράμματα σε σχετικά θέματα.

-Συζητούν με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους για τις ενέργειες πρόληψης που έμαθαν στο σχολείο.

Επισήμανση & Άρση Επικινδυνοτήτων

Τα ψηλά ντουλάπια, τα ράφια κ.λπ. να είναι στηριγμένα με κατάλληλο τρόπο στον τοίχο ή στο δάπεδο.

Τα συρτάρια ή οι πόρτες των ντουλαπιών να κλείνουν ασφαλώς.

Οι αναρτημένες τηλεοράσεις, κάμερες, ηχεία να είναι επαρκώς στερεωμένα.

Οι οθόνες, οι κεντρικές μονάδες υπολογιστών και οι εκτυπωτές να είναι κατάλληλα στερεωμένα πάνω στα γραφεία ώστε να μην  ανατραπούν σε περίπτωση σεισμού.

Τα υλικά εργαστηρίων στις αίθουσες  Φυσικής ? Μουσικής – Βιβλιοθήκης να είναι τοποθετημένα με ασφάλεια.

Οι πόρτες εξόδου να είναι πάντα ανοιχτές.

Τα έπιπλα και τα περιεχόμενά τους στις τάξεις  να είναι ικανοποιητικά στερεωμένα ώστε σε περίπτωση σεισμού να μην κλείσουν τις εξόδους διαφυγής.

Τα σώματα θέρμανσης και κλιματισμού να είναι ασφαλώς στηριγμένα.

Οι πυροσβεστήρες να είναι τοποθετημένοι σε κατάλληλες θέσεις;

 

2.2.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

2.2.1. Ενέργειες Εκπαιδευτικών

? Διατηρούν την ψυχραιμία τους.

? Ζητούν από τους μαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε – Σεισμός». Οι ίδιοι προφυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από την έδρα.

? Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.

? Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

2.2.2. Ενέργειες Μαθητών

? Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

? Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.

? Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

? Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

 

2.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ  ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

2.3.1. Ενέργειες Διευθυντή -Υποδιευθυντή

? Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών και του προσωπικού.

? Επιτηρούν την εφαρμογή του προσεισμικού Σχολικού Σχεδιασμού, δηλαδή την ασφαλή εκκένωση.

? Επικοινωνούν με την Διεύθυνση Π.Ε και άλλους αρμόδιους φορείς (εάν απαιτείται), για να ενημερωθούν για τις ενέργειές τους σε ότι αφορά στη διακοπή ή όχι της λειτουργίας του σχολείου ή για να ενημερώσουν για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από τον σεισμό.

? Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και τους μαθητές τους στον χώρο καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τον Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν όλοι οι μαθητές από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

? Λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότητας διδασκομένων και διδασκόντων, καθώς και της περιουσίας του Δημοσίου.

2.3.2. Ενέργειες Εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων και οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν καθημερινά για την υποχρεωτική εκκένωση των αιθουσών, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ώστε να μην υπάρχουν μαθητές στις αίθουσες

? Διατηρούν τη ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών τους και των συναδέλφων τους.

? Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης ζητούν από τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσά τους.

? Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου.

? Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσάς τους, ελέγχουν για τυχόν επικινδυνότητες, παρακολουθούν την εκκένωση των αιθουσών που προηγούνται της δικής τους και δίνουν το έναυσμα της εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου (Παράρτημα Α).

? Παίρνουν μαζί τους την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την εκκενώσουν.

? Βεβαιώνονται ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα και φεύγουν τελευταίοι από την αίθουσα πίσω από τους μαθητές, κατευθυνόμενοι προς τον ασφαλή προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης. Προσέχουν τις επικινδυνότητες που βρίσκονται στη διαδρομή τους.

? Καταμετρούν τους μαθητές τους όταν συγκεντρωθούν στο προαύλιο. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα της σεισμικής δόνησης ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

? Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και μαθητές τους στο χώρο καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από το Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως ότου όλοι οι μαθητές τους παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

2.3.3. Ενέργειες Μαθητών

? Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαν προφυλαχθεί, και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσάς τους σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού τους.

? Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς να τρέχουν, γρήγορα και με τάξη.

? Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στον χώρο καταφυγής και βοηθούν τον εκπαιδευτικό τους να ολοκληρώσει την καταμέτρησή τους.

? Ακολουθούν με σοβαρότητα τις οδηγίες που τους δίνονται από τους εκπαιδευτικούς.

? Παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου.

? Εάν οι μαθητές βρεθούν μόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας) την ώρα του σεισμού, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται την ώρα του σεισμού και εκκενώνουν το σχολικό κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνονται στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης του προαύλιου του Σχολείου όπου συναντούν το τμήμα τους.

? Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση σταματά αμέσως η διαδικασία εκκένωσης, οι μαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται (αίθουσα, κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας και του σεισμού αυτού συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου από το σημείο που βρίσκονται.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕIO

Σε περίπτωση που  φαινόμενο φυσικής καταστροφής εκδηλωθεί την ώρα λειτουργίας του ολοήμερου . Την ευθύνη συντονισμού  έχει ο εκπαιδευτικός ? υπεύθυνος του Ολοήμερου , που θα συντονίσει όσους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων βρίσκονται στο σχολείο εκείνη τη στιγμή, ώστε οι μαθητές με ασφαλή τρόπο να οδηγηθούν στο προαύλιο και παραδοθούν στους γονείς και κηδεμόνες.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

10ο 12/θέσιο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας

Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:

 • Αίθουσες Α1 και Α2, πόρτα διαφυγής βόρεια και δυτικά (Κρήτης), δίπλα από Κυλικείο και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.
 • Αίθουσα Α3- Εστιατόριο και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, πόρτα διαφυγής βόρεια και ανατολικά (Κρήτης), δίπλα από W.C. και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.

 

1ος Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:

 • Αίθουσες B1- Β2? Δ3 κατεβαίνουμε από ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ με πόρτα διαφυγής βόρεια (Κρήτης), δίπλα από W.C. και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.
 • Αίθουσες Η/Υ- Δ1- Γ2- Γ1 κατεβαίνουμε από ΔΥΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ με πόρτα διαφυγής νότια , και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.

 

2ος Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:

 • Αίθουσες ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ- Ε1- Ε2- ΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ- ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ κατεβαίνουμε από ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ με πόρτα διαφυγής βόρεια (Κρήτης), δίπλα από W.C. και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.
 • Αίθουσες ΦΥΣΙΚΗΣ- ΣΤ2- ΣΤ1- Δ2 κατεβαίνουμε από ΔΥΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ με πόρτα διαφυγής νότια , και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.

 

 

Χώρος συγκέντρωσης: ΓΗΠΕΔΟ  οριοθετείται από τις κερκίδες έως πλησίον της πόρτας του προαυλίου του νηπιαγωγείου και μακριά από τα κτίρια του σχολείου και της πολυκατοικίας

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

10ο 12/θέσιο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φορέας                                                                                                              Τηλέφωνο

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης                                                          112

Ελληνική Αστυνομία                                                                                              100                                                                                   

Πυροσβεστική Υπηρεσία                                                                                       199 

Ε.Κ.Α.Β.                                                                                                                     166

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας                          27213 61548-61551-6

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου                      2710 230119

Δήμος Καλαμάτας                                                                                       27213 60700 

Τηλ. Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας                                                        197

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας                                                              27210 9386

Πολιτική Προστασία                            27210-97433,  27210-93898,  27213-61424,   27910-29024

 

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print