Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας και η διαφορετικότητα.