Εγγραφές Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2α, του άρθρου 35, του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από

1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017 στο γραφείο του Σχολείου (Κρήτης 46, τηλέφωνο: 27210-82708), κατά τις ώρες λειτουργίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α? τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης. Θα αναζητηθεί  από το σχολείο.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου  Υγείας με τα προβλεπόμενα εμβόλια συμπληρωμένα.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)
  4. Λογαριασμό ή αντίγραφο  λογαριασμού ΔΕΗ  ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΚ από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας.
  5. Bεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
  6. Έντυπο του  Σχολείου με τα στοιχεία.

Σημειώνουμε πως στη σχολική μονάδα εγγράφονται οι μαθητές που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας.

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print