Ενημερωτική Συνάντηση προγραμμάτων Erasmus+

Σας προσκαλώ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, σύμφωνα με το π.δ. 79/2017, την ΤΡΙΤΗ 5/11/2019 και ώρα 13:15 στη βιβλιοθήκη του σχολείου, προκειμένου οι συντονιστές  των παρακάτω προγραμμάτων Erasmus+ να μας ενημερώσουν για την πορεία υλοποίησης αυτών :

1. Απολογισμός για την 3η διακρατική συνάντηση  στην Πολωνία  & προγραμματισμός δράσεων για το πρόγραμμα: «Καλλιεργώντας το αίσθημα του υπεύθυνου πολίτη στο σχολείο» με σχολεία των χωρών της Ηνωμένου Βασιλείου, Ουγγαρίας και Πολωνίας. (Παραρά Μαρία)

2. Ενημέρωση για το πρόγραμμα: με τίτλο «DOING SMALL THINGS WITH GREAT LOVE» (ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ) με σχολεία των χωρών Ισπανίας, Κροατίας & Ιταλίας,   με τη συμμετοχή μαθητών Ε΄& Στ΄ τάξεων. (Θεοχάρη Αθανασία)

3. Ενημέρωση για την 1η διακρατική συνάντηση  στην Τρίπολη & προγραμματισμός δράσεων για το πρόγραμμα: με τίτλο: «Πλατφόρμα 3D παιχνιδιών Ευρωπαϊκής κληρονομιάς με σκοπό τη διδασκαλία των μαθηματικών A, B & Γ  Τάξεων»  με τη  συμμετοχή των μαθητών των παραπάνω τάξεων με φορείς από Ελλάδα-Ιρλανδία ?Κύπρο & Ισπανία. (Μάλαμα Βασιλική)

Θα καθοριστούν οι προτεραιότητες  του σχολείου μας στην υλοποίηση των προγραμμάτων , η ενεργός συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών,  η ανάληψη πρωτοβουλιών των τάξεων που συμμετέχουν , η προσαρμογή καλών πρακτικών και καινοτομιών  των άλλων σχολείων στο δικό μας.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του σχολείου

Γιάννης Χριστόπουλος

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print