Έργα e-twinning στο Σχολείο μας

Νέα ξεκινήματα για  το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας με αγάπη, αλληλοκατανόηση,  ανιδιοτελείς συνεργασίες και  το βλέμμα πάντα στο μέλλον των παιδιών μας. 

Για μια ακόμα σχολική χρονιά, το σχολείο μας σε Ευρωπαϊκή κατεύθυνση, υλοποιεί τα ήδη εγκεκριμένα σχέδια ERASMUS αλλά και νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning.

Να σημειώσουμε ότι το σχολείο μας ήδη έχει λάβει μέρος σε πολλά προγράμματα eTwinning και μάλιστα έχει λάβει και ετικέτα Εθνικής ποιότητας για το έργο: Active School Days. Στα νέα σχέδια που υλοποιούνται το τρέχον σχολικό έτος, επιδιώκεται μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών μας.

Τι είναι το eTwinning?

Το eTwinning είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (TΠΕ). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που είναι γραμμένοι/ες στη δράση eTwinning μέσα από την ασφαλή πλατφόρμα που προσφέρεται για τα σχολεία των χωρών που συμμετέχουν, καλούνται να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν σχέδια από κοινού. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Περισσότερα για τα οφέλη του προγράμματος eTwinning μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα του στην Ελλάδα http://www.etwinning.gr/

UNESCO: Βuilding bridges through our cultural heritage

Το έργo «UNESCO: Χτίζοντας γέφυρες μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» είναι ένα νέο eTwinning έργο που συντονίζει το σχολείο μας. Σε αυτό συνεργάζονται σχολεία από την Κροατία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Τουρκία, την Πολωνία και το 7ο ΔΣ Βέροιας.

Η ιδέα του έργου γεννήθηκε μετά την επίσκεψη της εκπ/κου Μαρίας Παραρά στο κέντρο της UNESCO στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια του έργου KA1 ERASMUS + που ήδη υλοποιούμε. Το τρέχον έργο επικεντρώνεται κυρίως στην πολιτιστική κληρονομιά, όπως περιγράφεται από την UNESCO.

Σύμφωνα με την UNESCO, η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει τέσσερις κύριες κατηγορίες κληρονομιάς:

α) απτό πολιτισμό (μνημεία, κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλία, έργα τέχνης και αντικείμενα)

β) άυλο πολιτισμό (προφορικές παραδόσεις, έθιμα, λαογραφίες, παραστατικές τέχνες, γλώσσα, τρόπος ζωής και αξίες)

γ) φυσική κληρονομιά, όπως φυσικοί χώροι με πολιτιστικές πτυχές (πολιτιστικά τοπία και φυσικοί, βιολογικοί ή γεωλογικοί τόποι).

δ) ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά & δεξιότητες του 21ου αιώνα (επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη).

Έτσι, κάθε μήνα οι μαθητές θα μελετούν καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και υλικό με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε από την αρχική – δημόσια σελίδα του σχεδίου όπου δημοσιοποιούνται τα τελικά έργα των μαθητών : https://twinspace.etwinning.net/153990/home

Οι επιμέρους εργασίες των μαθητών δεν είναι δημόσιες εξασφαλίζοντας έτσι την διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων.

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print