Εσωτερικός Κανονισμός

ΟΡΑΜΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το Πειραματικό 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, έχει ως στόχο την πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη κάθε μαθητή και μαθήτριας ξεχωριστά με τρόπο βιωματικό σε ένα παιδοκεντρικό περιβάλλον. Επιδιώκει να εμπνεύσει την αγάπη για μάθηση, την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η ατομική ιδιοσυγκρασία, η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη και ο ερευνητικός τρόπος αποτελούν έννοιες συνυφασμένες με τη φιλοσοφία του σχολείου.

Βασικές αξίες στις οποίες είμαστε προσηλωμένοι:

  • Επιθυμία για μάθηση
  • Καλλιέργεια προσωπικότητας
  • Αποδοχή του διαφορετικού
  • Σεβασμός και υπευθυνότητα

Για τον σκοπό αυτό:

  • καλλιεργούμε την επιθυμία για μάθηση στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σε ένα σχολικό περιβάλλον ενθαρρυντικό και ασφαλές, όπου κάθε παιδί αισθάνεται περήφανο για τις ικανότητές του και συμμετέχει ενεργητικά στη μάθησή του
  • ενθαρρύνουμε κάθε παιδί να φτάσει στο ύψιστο δυναμικό των δυνατοτήτων του αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του
  • αναγνωρίζουμε με σεβασμό τα διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις ποικίλες εμπειρίες που διαθέτουν τα μέλη της κοινότητας
  • στοχεύουμε στην καλλιέργεια υπεύθυνων και ενεργών πολιτών που σέβονται τη δημοκρατία και προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετέχουν στα κοινά με ευαισθησία και υπευθυνότητα, αναγνωρίζουν την αξία του πολιτισμού και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» αποτελεί τη βάση της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Η αποδοχή του εκ μέρους όλων είναι απαραίτητη για τη συλλογική ζωή με στόχο την αποστολή του Σχολείου. Είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εγκυκλίους και οδηγίες των εκπαιδευτικών αρχών, τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύει το πλαίσιο των αρχών και των αξιών που πρεσβεύει το Σχολείο μας. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούμε ένα ελεύθερο αλλά ταυτόχρονα “πειθαρχημένο” περιβάλλον, όπου οικοδομείται ο αυτοσεβασμός και η αυτοεκτίμηση. Το περιβάλλον αυτό οδηγεί στον σεβασμό και στην εκτίμηση των άλλων και επιτυγχάνεται ο αυτοέλεγχος και η αυτογνωσία, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη μιας προσωπικότητας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει ανοιχτό χαρακτήρα και μπορεί να τροποποιείται και να αναθεωρείται λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες εφόσον εγκριθεί από τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων.