Ηλεκτρονική τάξη

Εδώ οι μαθητές κι οι μαθήτριες του σχολείου μας μπορούν να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές τους τάξεις.
Θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας