Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Σχολείο την 1η & 3η Παρασκευή κάθε μήνα

Στην Καλαμάτα και στο Γραφείο Εκπαιδευτικών του 10ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, σήμερα 13/2/2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 1.15 μ. μ., παρουσία των μελών του συλλόγου διδασκόντων που υπογράφουν,  ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με θέμα της ημερησίας διάταξης: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα»

Ο διευθυντής ενημέρωσε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα» (ΦΕΚ 6014/τ.Β΄/31-12-2018 και ΦΕΚ 56/τ.Β΄/21-01-2019). Επισημαίνεται, ότι η δράση υλοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα για όλους τους μήνες του διδακτικού έτους και η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης.

Ο Διευθυντής  πρότεινε στο Σύλλογο Διδασκόντων:

  1. Να παραμένουν τα βιβλία την 1η και 3η Παρασκευή κάθε μήνα στο σχολείο
  2. Να διαμορφωθούν με ευθύνη των εκπαιδευτικών των τάξεων ονομαστικά τα ντουλάπια της τάξης προκειμένου οι μαθητές να τοποθετούν τα βιβλία τους και άλλα  αντικείμενα στον προσωπικό τους χώρο.
  3. Για τη σωστή εφαρμογή της δράση να υπάρχει ενδεχόμενη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος .
  4. Για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων να υπάρξει  ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του σχολείου, στην ιστοσελίδα του σχολείου, ανακοίνωση από τον Διευθυντή στην πρωινή συγκέντρωση και από τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις.

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση, από τα μέλη του Συλλόγου αποφασίστηκε ομόφωνα το παραπάνω πλαίσιο εφαρμογής.?

Ο Δ/ντης του σχολείου

Γιάννης Χριστόπουλος

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print