Θέση εθελοντή σχολικού τροχονόμου

Ο Διευθυντής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
 2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
 3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
 4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 & Φ.11.1/175/Γ1/116/8.2.2000 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους :
  1. Διευθυντή της σχολικής μονάδας
  2. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής
  3. Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Προκηρύσσει:

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧ. ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
ή κατεβάστε την αίτηση από εδώ:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print