Στόχος: Βιώσιμη Πόλη

Στα πλαίσια των εθελοντικών μας δράσεων σαν Σχολείο και με αφορμή το σχέδιο ERASMUS “Καλλιεργώντας Ενεργούς και Υπεύθυνους Πολίτες στο Σχολείο”, συμμετέχουμε φέτος στη μαθητική εβδομάδα δράσης που διοργανώνει η Action aid με θέμα πορεία με στόχο. Η δράση βασίζεται στο πρόγραμμα Walk the Global Walk, ενός μεγάλου προγράμματος για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που τρέχει παράλληλα σε 11 ευρωπαϊκές χώρες και για την Ελλάδα το συντονίζει η Action Aid μαζί με τον Δήμο Φυλής. Νέοι στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Κροατία, στη Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία κ.ά., μαζεύουν χιλιόμετρα για το Στόχο 11: Βιώσιμες πόλεις και βιώσιμες κοινότητες.

Για το σκοπό αυτό τα τμήματα της Γ τάξης  του σχολείου μας και το τμήμα ένταξης , με τη συνοδεία εκπαιδευτικών τους πραγματοποίησαν την Πέμπτη 11 Απριλίου ειρηνική πορεία (με τη 2η ετυμολογική σημασία : τη διάνυση μιας απόστασης από μια ομάδα ανθρώπων για κάποιο σκοπό, όπου θα πρέπει ο σκοπός για τον οποίο θα γίνει η πορεία να είναι εμφανής).

Μετά από ενημέρωσή τους για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικά για τον 11ο μέσα από δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου,τα παιδιά αποφάσισαν ότι τα θέματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας και το Δήμο ήταν :

 1. Μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων και

2. παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμους  πράσινους και δημόσιους  χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.

Πιστεύω μας είναι ότι μέσα από τέτοιου είδους συμμετοχές σε κοινωνικές δράσεις τα παιδιά μας μαθαίνουν να διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον σαν υπεύθυνοι πολίτες.

Και υπεύθυνοι πολίτες είναι οι ενεργοί πολίτες!!!

Μοιράσου το!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print